Certifikati stručnosti i kvalitete
ISO 9001:2008 certifikat 21.03.2006. godine uveli smo i certificirali sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, te smo isti 02.04.2012. recertificirali i uveli sustav upravljanja okolišem ISO 14001:2004.
Cilj nam je da uvođenjem, dokumentiranjem i održavanjem sustava kvalitete korisnicima pokažemo da poštujemo preuzete obveze i da smo u mogućnosti zadovoljiti njihove potrebe za kvalitetom proizvoda i usluga sukladno normama kvalitete.
Instaliranje i povezivanje S-proizvodaOdržavanje S-proizvodaPopravak S-proizvoda

Posjedujemo certifikate Ex-AGENCIJE za rad u
postrojenjima sa eksplozivnom atmosferom i to za:
instaliranje i povezivanje S-proizvoda
održavanje S-proizvoda
popravak S-proizvoda

Suglasnost

 

04.03.2008.
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje nam Suglasnost za izvođenje pojedinih radova na građevinama I, II, III i IV skupine zahtjevnosti.