Iskaz djelatnika po kvalifikacijama
8 elektromontera – instalatera VKV
7 elektromonter – instalatera KV
4 ovlaštenih el. tehničara
1 inženjer elektrotehnike, ovlaštenje br. 421
2 ekonomista
1 administrator – inženjer

Djelatnici (stavka 1- 4) su osposobljeni:
za rad na siguran način (NN 52/84)
za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara (NN 61/94)
za pružanje prve pomoći
te posjeduju
uvjerenje o radnoj sposobnosti za rad na visini
i uvjerenje za obavljanje poslova stručnog radnika za
protueksplozivnu zaštitu dok ovlašteni elektrotehničari posjeduju i potvrdnicu o položenom inženjerskom seminaru iz protueksplozivne zaštite uređaja i instrumenata