Iskaz djelatnika po kvalifikacijama
   
  Ekonomist računovodstva i financija
Administrator/Voditelj ureda
Inženjer elektrotehnike
Voditelj radova
5 Elektroinstalater–vodeći monter
4 Elektroinstalater, specijalist
6 ElektroinstalaterDjelatnici (stavka 1- 4) su osposobljeni:
za rad na siguran način (NN 52/84)
za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara (NN 61/94)
za pružanje prve pomoći
te posjeduju
uvjerenje o radnoj sposobnosti za rad na visini
i uvjerenje za obavljanje poslova stručnog radnika za
protueksplozivnu zaštitu dok ovlašteni elektrotehničari posjeduju i potvrdnicu o položenom inženjerskom seminaru iz protueksplozivne zaštite uređaja i instrumenata