Naša djelatnost
IZRAĐUJEMO
MONTIRAMO
ODRŽAVAMO
Elektro instalacije
Gromobranske instalacije
Instaliranje, održavanje i servis protueksplozijski zaštićene el. opreme
Električna mjerenja
Automatizacija u industriji i zgradarstvu
Izrada dokumentacije, atesta, protokola za uređaje i instalacije
Energetske kabelske instalacije i el.mot.pogona
Izrada razvodnih ormara
Trafo stanice
Projektiranje el.instalacija
Kompenzacija jalove energije
Sustav „Pametna kuća“